Papež František o naději

List Židům přirovnává naději ke kotvě (srov. 6,18-19), a můžeme k tomu přidat obraz plachty. Kotva dává lodi jistotu a zabezpečení v mořském vlnobití, plachta jí však na vodě umožňuje pohyb a plavbu. Naděje je vskutku jako plachta, která zachycuje vanutí Ducha svatého a činí z něj hnací sílu, jež podle okolností žene loď na širé moře anebo ke břehu.

Inspirace k citátu

Naděje je jistota, že Bůh je věrný a hnací síla blížit se Bohu. Někdy nás Bůh zve, abychom se nebáli k němu vyjít do "neprobádaných vod budoucnosti" a někdy nás zve, abychom u něho našli "pevnou půdu pod nohama".

POSTUPNĚ

NÁHODNĚ