Papež František o naději

Pokaždé, když nějaký člověk při posledním zpytování svědomí svého života objeví, že jeho deficit značně převyšuje jeho dobré skutky, nemá klesat na mysli, nýbrž svěřit se Božímu milosrdenství. To nám dodá naději a otevře naše srdce!

Inspirace k citátu

Svůj deficit dobra zakoušíme při každé svátosti smíření. Ale Boží odpuštění nám dává novou naději, že budoucnost můžeme opět naplňovat dobrem a láskou.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.