Papež František o naději

Křesťan ví, že také v jednotvárnosti stále stejně míjejících dnů se skrývá tajemství milosti. Jsou lidé, ze kterých se vytrvalostí jejich lásky stávají jakési studny, zavlažující poušť. Nic se neděje nadarmo a žádná situace, do které se křesťan noří, nedokáže bezezbytku vzdorovat lásce.

Inspirace k citátu

Je to zřejmě jedno z největších umění života – v jednotvárnosti stejně míjejících dnů zakoušet milost. A vytrvalost v lásce proměňuje jakoukoli náročnou situaci našeho života.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.