Papež František o naději

Nedávejme za pravdu rozčarovaným a sklíčeným lidem, nedopřávejme sluchu těm, kdo zhášejí hned u zrodu veškeré nadšení, když říkají, že žádný podnik nestojí za celoživotní oběť; nenaslouchejme „starým“ srdcím, která dusí mladickou euforii. Jděme ke starcům, jejichž oči září nadějí! Pěstujme zdravé utopie: Bůh chce, abychom byli schopni snít jako On a spolu s Ním, putovat a dobře si cestou všímat reality. Snít o jiném světě. A když sen pohasne, začněme snít znovu a s nadějí čerpejme v paměti počátků, oněch doutnajících uhlíků, které – po životě možná ne zcela dobrém – přikrývá popel našeho prvního setkání s Ježíšem.

Inspirace k citátu

Může se stát, že někdy budeme postaveni do role rádce, pak si dávejme pozor, abychom nepřestali být hlasateli pravé naděje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.