Papež František o naději

Nepodléhej noci: pamatuj, že primární nepřítel, jehož je třeba podrobit, není mimo tebe, je uvnitř. Nedávej tedy prostor trpkým a temným myšlenkám. Tento svět je prvním zázrakem, který Bůh učinil a vložil do našich rukou milost nových divů.

Inspirace k citátu

Nehledejme nepřátele v druhých lidech, ale ani se nezalekněme nepřítele v nás samotných, jehož zbraně jsou na prvním místě temné myšlenky. Všímejme si Božích zázraků a to spolehlivě přemáhá špatné myšlenky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.