Papež František o naději

Rozbitím společenství s Bohem člověk ztrácí svou původní krásu a znetvořuje všechno, co má kolem sebe. Tam kde dříve všechno odkazovalo k Otci Stvořiteli a Jeho nekonečné lásce, nyní vnáší smutné a bezútěšné znamení lidské pýchy a nenasytnosti. Lidská pýcha vykořisťuje a ničí tvorstvo.

Inspirace k citátu

Opět vidíme, že vše závisí na vztahu člověka k Bohu. Když tento nejdůležitější vztah ztrácíme, nahrazují ho jiné vztahy, které ale často ubližují člověku samému, bližním kolem i celému stvoření. Denně se „připoutávejme“ k Bohu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.