Papež František o naději

Často jsme pokoušeni myslet si, že stvoření je náš majetek, vlastnictví, které můžeme libovolně sdírat, aniž bychom se za to museli komukoliv zodpovídat. Tvorstvo je podivuhodný dar, který do našich rukou vložil Bůh, abychom s Ním mohli navázat vztah a rozpoznat ve stvoření stopu Jeho plánu lásky, na jehož uskutečňování jsme všichni povoláni den po dni spolupracovat.

Inspirace k citátu

Ctnost zodpovědnosti sice nepatří mezi 4 kardinální (základní) ctnosti (moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost), ale je nesmírně důležitá, protože vytváří náš postoj k životu. Kdo je zodpovědný, bere život vážně. Kdo necítí zodpovědnost, tak ztrácí hranice svého jednání.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.