Papež František o naději

Člověk, Boží obraz, si vytváří boha podle svého obrazu, a je to obraz, který je zároveň nepovedený: necítí, nejedná a především nemůže mluvit. My však nezřídka raději jdeme za idoly než za Pánem. Často se raději spokojíme s prchavou nadějí, kterou dává prolhaná modla, než s obrovskou a bezpečnou nadějí, kterou dává Pán.

Inspirace k citátu

Proč jdeme mnohdy raději za idoly než za Panem? Proč dáváme přednost bůžkům než Bohu? Proč je nám bližší prchavá naděje než než bezpečná naděje Boží? Možná proto, že máme radši to svoje jisté, i když krátkodobé, než pravou naději, která se nám zdá mnohdy tak nedosažitelná.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.