Papež František o naději

Abraham se tedy ve víře obrací k Bohu, aby mu pomohl dále doufat. Je zajímavé, že neprosí o syna, nýbrž o pomoc, aby mohl dále doufat. Modlí se, aby měl naději

Inspirace k citátu

Splněním našich tužeb nedosáhne naděje skutečného cíle. Víra se projevuje především tím, že prosíme o naději ne o dosaženích našich cílů.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.