Papež František o naději

Právě pláčem matky se ještě dostává naděje dětem, jež budou znovu žít. Slzy zrodily naději. Je nesnadné to pochopit, ale je to pravda. Často v našem životě slzy rozsévají naději, jsou setbou naděje.

Inspirace k citátu

Kolik slz mnozí rodiče prolili v modlitbě za své děti. Pokud vyprošují a sejí naději, tak nejsou zbytečné, nejsou projevem zoufalství.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.