Papež František o naději

Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi nadřazen nikomu. I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem a v modlitbě všechno odevzdávej Bohu.

Inspirace o naději

I když jsme služebníci pravdy, tak se nesmíme nadřazovat nad ostatní. Často jsme povoláni k tomu, abychom druhého nesli ve svém srdci, když odmítá vedení pravdou.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.