Papež František o naději

Ve křtu byl tvůj život již pohroužen do tajemství Trojice a ty patříš Ježíši. A kdyby tě jednoho dne zachvátil děs anebo sis myslel, že zlo je příliš velké, aby bylo možné mu čelit, pomysli jednoduše na to, že Ježíš žije v tobě. A On si chce skrze tebe svojí mírností podrobit všechny nepřátele člověka: hřích, nenávist, zločin, násilí, všechny naše nepřátele.

Inspirace o naději

Zlo je někdy sebevětší, nepřítel je mnohdy sebesilnější. A já jsem opravdu často malý a slabý. Ale je tu Ježíš, který vždy zvítězí. Stačí se postavit na jeho stranu.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.