Papež František o naději

Vytvářej pokoj mezi lidmi a nenaslouchej hlasu, který rozsévá nenávist a rozdělení. Nenaslouchej takovým hlasům. Lidské bytosti, jakkoli se od sebe liší, byly stvořeny, aby žily spolu. Uprostřed neshod měj strpení; jednoho dne zjistíš, že každý je nositelem zlomku pravdy.

Inspirace o naději

Často nás okolnosti tlačí rozmnožovat zlo. Nenechme se k tomu dotlačit, ale spíše to odmítejme šířením pokoje.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.