Papež František o naději

Kdekoli jsi, tvoř! Jsi-li na dně, povstaň! Nezůstávej padlým, vstaň, nech si pomoci, abys stanul na nohou. Sedíš-li, dej se na cestu! Ochromuje-li tě nuda, vyžeň ji dobrými skutky! Cítíš-li se prázdným či demoralizovaným, pros Ducha svatého, aby tvou nicotu znovu naplnil.

Inspirace o naději

Je tolik podob smutku a beznaděje. Ale na každou takovou situaci je odpověď naděje.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.