Papež František o naději

Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává ztroskotání: tepe v nás semínko absolutna. Bůh neklame, zasadil do našich srdcí naději, kterou nechce deptat frustracemi. Všechno se rodí, aby vykvetlo ve věčném jaru. Také Bůh nás stvořil, abychom vykvetli. Připomínám si tady onen dialog, ve kterém dub pravil mandloni: Pověz mi o Bohu. A mandloň vykvetla.

Inspirace o naději

I my můžeme znovu a znovu vykvést, i když jsme tolikrát ztratili životní energii a milost Boží. Bůh znovu a znovu nabízí svého Ducha tomu, kdo o něj stojí.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.