Papež František o naději

Víra a naděje jdou pospolu. Věř v existenci pravd vyšších a krásnějších. Důvěřuj v Boha Stvořitele, v Ducha svatého, který všechno přivádí k dobru, do náruče Krista, který očekává každého člověka na konci jeho života; věř, On tě očekává. Svět kráčí díky mnoha lidem, kteří razili cesty, stavěli mosty, snili a věřili, třebaže kolem sebe slyšeli posměšná slova.

Inspirace o naději

Připomínejme si tento životní elán, který dává znovu a znovu Bůh, i když jsme ho často vlastní vinou ztratili.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.