Papež František o naději

Prosme Pána o milost, abychom si jakožto praví Abrahamovi synové nadále zakládali netoliko na svých jistotách a svých schopnostech, nýbrž na naději, která pramení z Božího příslibu. Když Bůh dává slib, splní, co slíbil. Nikdy svoje slovo neporuší.

Inspirace o naději

A jaký je ten Boží příslib? Pohodlný život bez problémů? Především je to veliká touha Boha každého z nás zachránit pro život věčný s Ním. A proto se můžeme spolehnout, že je s námi po všechny dny našeho života.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.