Papež František o naději

Jsme přesvědčeni, že Bůh nás má rád a že vše, co nám slíbil, je ochoten splnit? Někdo možná řekne: »Ale otče, kolik nás to bude stát?«. Je pouze jediná cena: otevřít srdce. Otevřete svá srdce a Boží síla vás povede vpřed, učiní divy a naučí vás, co je naděje. Toto je jediná cena: otevřít srdce víře a On učiní to zbývající.

Inspirace o naději

Jediná cesta – otevřít srdce. Tušíme, že když otevřeme srdce Bohu, On ho dokáže naplnit svoji láskou a milostí. Přesto to často neděláme, protože bychom se tím pádem museli vzdát svých pozemských představ a rádoby jistot. Nezbývá než neustále prosit o tuto milost otevřeného srdce.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.