Papež František o naději Poušť je místem, ve kterém je těžké žít, ale právě tudy je možné se vrátit k Bohu, vrátit se k naději a úsměvu. Když se ocitneme v temnotě a nesnázích, nedostává se nám úsměv. Právě naděje nás však učí úsměvu, abychom našli cestu. Je to úsměvContinue Reading

Papež František o naději „Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh. Bůh mluví k prorokům. Bůh Otec těší tím, že vzbuzuje těšitele, od kterých žádá, aby povzbuzovali Jeho lid. Inspirace o naději Možná vždy nevnímám Boží útěchu přímo, ale často mi ji dává skrze bližní. Vidím Boží těšitele veContinue Reading

Papež František o naději Naděje je velice důležitá, protože naděje neklame. Optimismus klame, naděje nikoli! Naději potřebujeme.Nedopusťme, aby nás naděje opustila, vždyť s námi jde milující Bůh. Inspirace o naději Optimismus nerovná se naděje. Optimismus není stálý, ale opravdová naděje je pevná za všech okolností. Naděje nás neopustí, protože jeContinue Reading