Papež František o naději

Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení se ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.

Inspirace k citátu

Chybovat je lidské. Ale nemusíme zůstávat ve svých chybách, protože Ježíš přišel uzdravovat. Nenechme se uzavřít do vězení našich slabostí, ale dovolme Bohu znovu a znovu dělat zázrak uzdravení – odpuštění.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.