Papež František o naději

Naděje umožňuje vstoupit do temnoty nejisté budoucnosti a kráčet ve světle. Naděje je krásná ctnost, dává nám sílu putovat životem. Je to však obtížná cesta.

Inspirace k citátu

Jdeme ke Světlu, k Bohu. Naděje je toto Boží světlo k cestě, i když jsme zrovna v temnotě. Naděje nečiní cestu snadnou ale možnou.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.