Papež František o naději

Kolik jen lidí setrvává také dnes v pomýleném životě, protože nenacházejí nikoho, kdo by byl ochoten se na ně dívat jiným způsobem, očima či lépe srdcem Boha, to znamená s nadějí. Naproti tomu Ježíš vidí možnost vzkříšení i v tom, kdo nakupil spoustu pomýlených rozhodnutí. Ježíš je vždycky tam, s otevřeným srdcem rozdává milosrdenství, které chová ve svém srdci, odpouští, objímá, chápe a sbližuje se. Takový je Ježíš!

Inspirace k citátu

Často je těžké dívat se na bližního Ježíšovýma očima a milovat ho milosrdnou láskou. Ale snažme se být takoví, jaký je Ježíš.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.