Papež František o naději

Dokdy potrvá Boží péče o člověka? Dokdy o nás bude pečovat Pán Ježíš, jdoucí spolu s námi? Odpověď evangelia nezavdává podnět k pochybnostem: až do konce světa! Nebe i země pominou, lidské naděje se zhroutí, ale Boží Slovo je větší než všechno a nepomine.

Inspirace k citátu

Možná máme pochybnosti o Boží péči, ale Boží slovo pochybnost nemá. Když nás drtí naše pochybnosti, opřeme se o jistotu Božího slova. Vždyť co je pevnější? Naše malé já nebo nekonečný Bůh?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.