Papež František o naději

I když jsme hříšníci – všichni jimi jsme – a třebaže naše dobrá předsevzetí zůstala na papíře anebo pohledem na svůj život zjistíme, že jsme nakupili spoustu nezdarů… Zrána o Velikonocích můžeme jednat stejně jako ti, o kterých mluví evangelium: jít ke Kristovu hrobu, dívat se na veliký odvalený kámen a přemýšlet o tom, že Bůh pro mne a pro nás všechny vytváří nečekanou budoucnost. Jít ke svému hrobu, který v sobě každý trošku máme, jít a vidět, že Bůh je schopen vstát z mrtvých i odtamtud.

Inspirace k citátu

Když klopýtneme a padneme, často dokážeme sami znovu vstát. Když ale padneme tak, jako bychom umřeli, tak vstát z mrtvých je ryze činem Božím. Když se nám zdá, že to nedokážeme my, neznamená to, že to nedokáže Bůh. A Bůh dělá zázraky s tím, kdo v něho skutečně doufá.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.