Papež František o naději

Zmocnění se něčeho vždycky vede k žádosti po něčem dalším. Když něčeho dosáhnu pro sebe, hned chci něco většího, a tak pořád dál, nejsem nikdy spokojen. Taková žízeň je špatná! Čím více máš, tím více chceš. Kdo je chtivý, nikdy není sytý. … Kdo však je ochotný a slouží, žije na způsob Boha a potom zvítězí, zachrání sebe i druhé a stane se semínkem naděje pro tento svět. Je přece krásné pomáhat druhým a sloužit jim. Unavuje nás to, ale takový je život, a srdce se plní radostí a nadějí. Toto je láska i naděje zároveň: sloužit i dávat.

Inspirace k citátu

Nechce se nám tomu věřit, že službou a dáváním skutečně činíme život bohatým? Copak ale nemáme zkušenost, že získáváním dalších a dalších věcí se stejně náš život nenaplní? Tak konečně zkusme jít tou cestou služby a dávání.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.