Papež František o naději

Ježíš proměnil náš hřích v odpuštění, naši smrt ve vzkříšení, náš strach v důvěru. Proto se tam na kříži zrodila a stále obrozuje naše naděje. Proto může Ježíš naši temnotu proměnit ve světlo, každou porážku ve vítězství a každé zklamání v naději. Každou, ano každou.

Inspirace k citátu

Ježíš přinesl spásu všem lidem. A Jeho cesta spásy skrze kříž a vzkříšení se stává i naší cestou, pokud jí jdeme spolu s Kristem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.