Papež František o naději

Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Zeptá-li se někdo z vás: „Jak se rodí naděje?“ – z kříže. Pohleď na kříž, pohleď na Ukřižovaného Krista a dostane se ti odtamtud naděje, která už nezmizí a potrvá až do života věčného. A tato naděje vzklíčila právě silou lásky, protože láska, která „všemu věří, všecko vydrží“.

Inspirace k citátu

Kříž a utrpení je častá realita našeho života. Musíme spojit své utrpení s utrpením Krista a naplnit je stejnou láskou a pak se i pro nás stanou zdrojem naděje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.