Papež František o naději

Naše naděje není nějaký pojem, není to pocit, není to mobil, není to spousta majetku! Naší nadějí je Osoba, je to Pán Ježíš, jehož živou přítomnost rozpoznáváme v sobě a svých bratřích, protože Kristus vstal z mrtvých.

Inspirace k citátu

Kdy opravdově pochopíme, že naše naděje není o vyřešení našich situací a problémů, ale o setkání s Osobou – Ježíšem? Ano, setkání s ním je jiné než setkání s druhými lidmi, které vidíme a slyšíme. A přitom to bez lidí nejde, protože se s Ním setkáváme v nich, i v sobě.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.