Papež František o naději

„Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh. Bůh mluví k prorokům. Bůh Otec těší tím, že vzbuzuje těšitele, od kterých žádá, aby povzbuzovali Jeho lid.

Inspirace k citátu

Možná vždy nevnímám Boží útěchu přímo, ale často mi ji dává skrze bližní. Vidím Boží těšitele ve svém životě? Nezapomínej být pro druhé utěšitelem Božím i ty. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.