Papež František o naději

Apoštol Pavel říká: „My »silní« jsme povinni snášet slabosti těch, kdo »silní« nejsou, a ne libovat si sami v sobě (v.1). Tento výraz „my »silní«“ by se mohl jevit domýšlivě, avšak v logice evangelia víme, že tomu tak není. Naopak, má zcela protikladný význam, protože naše síla nepochází od nás, nýbrž od Pána. Kdo ve svém životě zakouší věrnou Boží lásku a jeho útěchu je schopen, či dokonce má povinnost stát nablízku slabším bratrům a brát na sebe jejich slabost. Pokud žijeme v Pánově blízkosti, dostaneme potřebnou sílu k blízkosti nejslabším a nejpotřebnějším lidem, k jejich povzbuzení a dodání sil.

Inspirace k citátu

Kéž bychom dokázali rozlišit sílu od Pána od síly svého já. A kéž bychom sílu od Pána vždy používali i k útěše svých bližních. Možná to je základní rozlišující znamení síly od Pána a síly naší – ochota sloužit a utěšovat.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.