Papež František o naději

Bez Ducha svatého neexistuje naděje. Proto nás apoštol Pavel vybízí, abychom neustále vzývali Ducha svatého. Není-li snadné věřit, pak je tím méně snadné doufat. Obtížnější je doufat než věřit; obtížnější. Přebývá-li však Duch svatý v našich srdcích, dá nám pochopit, že se nemáme obávat, Pán je blízko a stará se o nás.

Inspirace k citátu

Stále si musíme připomínat, že bez Božího Ducha jsou naše lidské schopnosti slabé a nedokáží zvládnout všechny výzvy a starosti naší víry, naděje i lásky. Vzývat Ducha svatého není slabost v našich slabostech, ale síla v našich slabostech.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.