Papež František o naději

Častokrát jsem slyšel staré lidi říkat, že život přešel jako vánek. Takto smrt obnažuje náš život. Ukazuje nám, že naše projevy hrdosti, hněvu a nenávisti jsou marností, čirou marností. S politováním zjišťujeme, že jsme nemilovali dost a nehledali to, co bylo podstatné. A naopak, vidíme to opravdu dobré, co jsme zaseli.

Inspirace o naději

Možná se i sebedelší život jeví krátký, ale vždyť síla života se neměří především časem. Usilujme o to, abychom svůj život stále znovu a znovu, stále více a více naplňovali dobrem.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.