Papež František o naději

Ve Zmrtvýchvstalém Kristu můžeme doufat stále. Muži a ženy, kteří mají „proč“ žít, vydrží v časech zkázy více než druzí. Komu stojí po boku Kristus, opravdu se ničeho nebojí!

Inspirace o naději

Nemusím mít strach, protože je se mnou Kristus. A obavy snadněji překonám díky síle Vzkříšení.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.