Papež František o naději

Každá láska, která vzniká, je proměňující mocí, která prahne po štěstí. Ježíš nám dal světlo, které září v temnotách: braň jej a chraň. Toto jediné světlo je největším bohatstvím, které bylo svěřeno tvému životu.

Inspirace o naději

Často je láska tou jedinou proměňující silou, která může změnit neřešitelné situace.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.