Papež František o naději

Být křesťany znamená mít novou perspektivu: nadějeplný pohled. Někdo věří, že život dochází veškerého svého štěstí v mládí a v minulosti, a život, že je pozvolným chátráním. Jiní mají za to, že naše radosti jsou pouze podružné a přechodné a že je do života lidí vepsána nesmyslnost. Takoví si tváří v tvář pohromám říkají: Život nemá smysl. Naše cesta nemá smysl. My křeštané tomu nevěříme. Avšak věříme, že na lidském horizontu je slunce, které osvěcuje navždy. Věříme, že naše nejkrásnější dny mají teprve přijít. Jsme spíše lidmi jara než podzimu.

Inspirace o naději

Prožili jsme něco krásného? Připomeňme si, že nejkrásnější dny mají teprve přijít. Prožili jsme něco těžkého? Připomeňme si, že nejkrásnější dny mají teprve přijít.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.