Papež František o naději

Prospěje nám přemýšlet o tom, že se Bůh nerozhodl vytvořit svoji církev z lidí, kteří nikdy nepochybili. Církev je lidem hříšníků, kteří zakusili Boží milosrdenství a odpuštění. Petr poznal více pravdy o sobě samém, když uslyšel kokrhání kohouta než ze všech svých velkodušných předsevzetí, která jej nadýmala a vyvolávala v něm dojem, že je nadřazen nad ostatní.

Inspirace o naději

Církev je lidem hříšníků. Ale protože zakoušíme Boží milosrdenství je lidem svatým.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.