Papež František o naději

Co znamená být křesťany? Znamená hledět ke světlu, pokračovat ve vyznávání víry ve světle, i když je svět obestírán nocí a temnotami. Křesťané nejsou zbaveni temnot, vnějších ani vnitřních. Ale nevěří v temnotu, nýbrž v záři dne. Nepodléhají noci, ale doufají v úsvit; nejsou poraženi smrtí, ale touží po vzkříšení; nepodvolují se zlu, protože důvěřují v nekonečné možnosti dobra.

Inspirace o naději

I my jsme často obestíráni temnotou. Ale protože věříme ve světlo, máme naději, že si k nám světlo cestu najde. Stačí jen nezavírat oči viry před Bohem.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.