Papež František o naději

Bůh miluje první. Bůh nás nemá rád proto, že v nás je nějaký důvod vzbuzující lásku. Bůh nás má rád, protože On sám je láska, a láska se ze své povahy dává a šíří.

Inspirace o naději

Možná někdy lidé svoji lásku podmiňují našimi výkony, ale Boží láska je vždy nezištná. Takový je zkrátka Bůh.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.