Papež František o naději

Ježíš pak opakuje před oběma učedníky kardinální gesto každé eucharistie: vezme chléb, požehná, láme a dává. Nevyjadřuje snad tato řada gest celý Ježíšův úděl? A není snad každá eucharistie také znamením toho, čím má být církev? Ježíš nás bere, žehná, „láme“ náš život – protože láska neexistuje bez oběti – podává druhým, nabízí druhým.

Inspirace o naději

Krásná myšlenka přirovnat gesta eucharistie k Božímu konání v našem životě. Jsme v jeho rukou, neustále nám žehná, i když jsou přítomné zkoušky oběti a daruje nás druhým, abychom šířili Jeho Lásku.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.