Papež František o naději

Nejsme sirotci, máme v nebi matku, která je svatou Matkou Boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, zdá-li se, že všechno postrádá smysl. Neustále důvěřuje mystériu Boha i tehdy, zdá-li se, že Bůh je vinou zla tohoto světa zahalován. Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě a stále promlouvá k našemu srdci: „Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru“, neboť Ona je Matkou naděje.

Inspirace o naději

Ctnost čekání – možná jedna z nejtěžších ctností v životě. Dnešní doba nás nutí mít vše hned – teď a tady. Ale často nás Bůh formuje právě čekáním. Zdá-li se nám čekání na Boží řešení příliš dlouhé, vzývejme Matku Boží – Matku naděje.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.