Papež František o naději

Křesťanská naděje má totiž svůj kořen nikoli v přitažlivosti toho, co bude, nýbrž v jistotě toho, co nám přislíbil a uskutečnil Bůh v Ježíši Kristu. Jestliže nás ujišťuje, že nás nikdy neopustí, jestliže každé povolání začíná pokynem „následuj mne“ a ujištěním, že zůstane vždycky s námi, čeho se tedy obávat?

Inspirace o naději

Možná z lidského pohledu slovo „naděje“ v sobě obsahuje nejistotou – možná toho dosáhnu a možná ne. Ale z pohledu Boha je naděje jistota, kterou uskutečnil Ježíš Kristus. A to je zásadní a rozhodující pro naši naději.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.