Papež František o naději

My lidé jsme obratní v rozbíjení vztahů a mostů. Bůh však nikoli. Když naše srdce ochladne, to Jeho nadále žhne. Náš Bůh nás neustále provází, i kdybychom na Něho nešťastnou náhodou zapomněli. Na předělu mezi nevírou a vírou je rozhodujícím objev, že nás miluje a provází náš Otec, který nás nikdy neopustil.

Inspirace o naději

Víme, že dobré vztahy nás činí šťastnými a přesto je často rozbíjíme. Kéž bychom v sobě vždy nacházeli dostatek sil, abychom narušené vztahy znovu a znovu obnovovali. Možná naše srdce někdy nebo často ochladne, ale ať se vždy znovu rozhoří. A sílu k tomu máme čerpat v Ježíšově Srdci, které stále žhne – miluje.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.