Papež František o naději

Pravá láska zajisté vede skrze kříž, oběť, jako u Ježíše. Kříž je nezbytný přechod, ale nikoli cíl; je to přechod. Cílem je sláva, radost, spása. Třeba maminky: dávají život, trpí, ale potom se radují a jsou šťastné, protože přivedli na svět nový život. Láska rozdává radost, dává život a propůjčuje smysl dokonce i bolesti. Láska je motorem, který pohání vpřed naši naději.

Inspirace o naději

Láska dává smysl i bolesti. Jestliže se nám nedaří přemýšlením dát smysl našemu utrpení, tak se snažme více milovat. Ne utrpení, ale to co se z toho utrpení vždy může dobrého a krásného zrodit.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.