Papež František o naději

Abraham je nám otcem v naději, nikoli jen otcem ve víře. … Pavel nám v tomto bodě pomáhá zaměřit se na těsné spojení mezi vírou a nadějí. Velká naděje má kořeny ve víře a právě proto je schopna překročit každou naději. Ano, nezakládá se totiž na našem slovu, nýbrž na Božím Slovu.

Inspirace o naději

Pravá naděje na svůj původ v Bohu. Proto je logické, pokud ji máme zakusit, že se bez víry neobejde. Věříme Bohu a proto máme vždy naději.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.