Papež František o naději

Chlubit se tím, co jsem nebo mám, prozrazuje kromě určité pýchy také nedostatek respektu vůči druhým, zvláště těm, kteří jsou ve srovnání s námi znevýhodněni. … Jsme vybízeni chlubit se milostí, kterou jsme proniknuti v Ježíši Kristu skrze víru. Pavel nám chce vysvětlit, že naučíme-li se chápat každou věc ve světle Ducha svatého, zjistíme, že všechno je milost! Všechno je dar!

 

Inspirace o naději

Vidět vše ve světle víry nám pomáhá vnímat vše jako dar. Optiku zahleděnosti do sebe, která nás vede k tomu, abychom si věci přivlastňovali a pokládali je za své dílo, je třeba neustále měnit na optiku zaměření na Boha. Od sobecké krátkozrakosti je potřeba zaostřit na Boha, který je všude a ve všem.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.