Papež František o naději

Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslů bez jakýchkoli nároků a zároveň přijmout skutečnost, že Boží záchrana a pomoc k nám mohou dospět jinak, než bychom očekávali. Prosíme Pána o život, zdraví, lásku a štěstí – to vše je správné, avšak za vědomí, že Bůh dokáže vyzískat život také ze smrti, že rovněž v bolesti lze zakusit pokoj a že i v samotě může spočívat vyrovnanost a v pláči blaženost. Nemůžeme Boha poučovat, co by měl dělat a čeho bychom měli zapotřebí. Ví to lépe než my a máme Mu důvěřovat, protože naše cesty nejsou Jeho cestami a Jeho smýšlení není naše.

Inspirace o naději

Rádi Bohu ukazujeme cestu, kterou nás má vést a na ni žehnat. Ale naše vyznačené cesty nemusí být Jeho cestami. Když to víme, tak nás Boží cesty možná překvapí ale nikdy nezbaví naděje. Život, pokoj, vyrovnanost i blaženost lze zakoušet i na náročných cestách života. Ale jen s pravou nadějí.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.