Papež František o naději

Instinktivní strach před smrtí vyjevuje, nakolik je potřebné doufat v Boha života. … Příliš lehce opovrhujeme obrácením k Bohu ve svých potřebách, jako by šlo o nedokonalou modlitbu. Bůh však zná naši slabost, ví, že si na něj vzpomeneme, abychom prosili o pomoc, a s trpělivým otcovským úsměvem nám shovívavě odpovídá.

Inspirace o naději

Myslíme si, že když prosíme často o naplnění svých potřeb, že je to nedokonalá modlitba? Že bychom měli prosit o něco důležitějšího? Jestli nás naše potřeby vrhají do náruče Boží, tak se nemůže jednat o špatnou modlitbu. Když se modlitba „Bože, potřebuji tyto věci“ mění na „Bože, potřebuji Tě“, tak se ve svých potřebách modlíme dobře.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.