Papež František o naději

Víra není jenom ticho, které akceptuje všechno bez otázek a odpovědí. Naděje není jistota, která tě zabezpečí před pochybnostmi a rozpaky. Nezřídka je naděje temnotou. Ale naděje tam je a vede tě vpřed.

Inspirace o naději

Máš otázky a nedostává se ti od Boha odpovědí? Máš pochybnosti a sužují tě? Prožíváš temnotu? Pokud stále kráčíš vpřed k Bohu, vede tě a dává ti sílu naděje.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.