Ctnost NADĚJE
odpovídá na touhu po štěstí,
kterou Bůh vložil do srdce
každého člověka.
(Katechismus katolické církve čl.1818)
Papež František v roce 2017
při generálních audiencích
mluvil o této ctnosti.
91 citátů a inspirací
Ať vás v NADĚJI posílí.